Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí: Nhân Viên Kinh Doanh và Nhân Viên Kế Toán...

Chi tiết
    Hỗ trợ khách hàngx

    Kinh doanh

    0907 620 209

    Kinh doanh